Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan’daki sanatçılara açık çağrı

ArtUP! çerçevesindeki ikinci sergi PARABOLE adı altında Bulgaristan’da düzenlenecek. ArtUP!, Yovo Panchev kuratörlüğünde düzenlenen, Bulgaristan’daki bu yeni sergiye katılmaları için Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’deki sanatçılara açık çağrıda bulunuyor.

Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’den sanatçılarla işbirliği ile ArtUP! Projesi, farklı konuları bir araya getiren medya sanatı yapıtlarından oluşan sanal ve sınırları-aşan yerel sergiler düzenlemektedir. Projenin amacı bütün bu çalışmaları bölgesel bir kontekse oturtmak ve işlerin online sunumunu sağlayarak uluslararası geniş bir kitleye ulaşmaktır. ArtUP!, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’den hem tanınan hem de az tanınan sanatçılara bu sergilere katılma olanağı sağlayarak, yapıtlarını uluslararası bir sergide sunmalarını, bölgesel ve küresel konuları yorumlamalarını, ve bu ülkelerin medya sanatı çevrelerinin arasındaki alış verişi etkin bir şekilde güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

PARABOLE sergisi, bir parabol eğrisinin şeklini takip ederek , Bulgaristan’da birkaç mekânda art arda yapılacak açılış etkinlikleriyle gösterilecektir. Başlangıç etkinliği, PARABOLE sergisinin ilk bölümünün açılışı olacak ve 16 Nisan 2013 tarihinde Goethe-Institut Sofya’da gerçekleşecektir. Bunu başka etkinlikler de takip edecek, her seferinde farklı sanatçılara yer verilerek, Bulgaristan’ın çeşitli yerlerinde 2013 yazına kadar geniş kapsamlı bir tartışma sağlanacaktır. Diğer katılımcı ülkelerde, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’de de paralel organizasyonlar gerçekleştirilecektir.PARABOLE sergisi ayrıca sanal sergi mekânı ArtUP!’ta da yer alacaktır.

Başvuru için son tarih: 15 Mart 2013