Υποτροφίες για την τουρκική γλώσσα

Η κυβέρνηση της Τουρκίας προσφέρει υποτροφίες για την τουρκική γλώσσα μέσω του Θερινού Προγράμματος Yποτροφιών Yunus Emre.

Οι αιτήσεις είναι ανοικτές μόνο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (και Phd) και οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουρκικά, τουλάχιστον σε επίπεδο αρχαρίων.

ADVERT

Τα θερινό πρόγραμμα  τουρκικής  γλώσσας συνοδεύεται από μια σειρά πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Αιτήσεις μέχρι 18 Μαϊου 2012.

ADVERT

Περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά