Υποτροφίες Τουρκίας σε Έλληνες για μεταπτυχιακές ή προπτυχιακές σπουδές

Η κυβέρνηση της Τουρκίας ανακοίνωσε τη χορήγηση 22  υποτροφιών σε Έλληνες για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία .

Αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά μέχρι τις 18  Μαΐου 2012 στους παρακάτω δικτυακούς τόπους όπου και  μπορούν να αντληθούν αποκλειστικά  περαιτέρω πληροφορίες:

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/

www.trscholarships.org