Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους από την Κυβέρνηση της Τουρκίας

Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους από την Κυβέρνηση της Τουρκίας, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για:

α) Τρεις (3) υποτροφίες για έρευνα διάρκειας οκτώ (8) μηνών η κάθε μία.

β) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Τουρκικής γλώσσας και πολιτισμού διάρκειας δύο μηνών η κάθε μία (την περίοδο ανάμεσα σε Ιούλιο και Αύγουστο).

Γλώσσα που απαιτείται:
-Για έρευνα: η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική,
-Για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου: στοιχειώδης γνώση της γλώσσας της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις υποτροφίες άλλων χωρών στη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία