Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία

Από τις 16 Ιανουαρίου μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2017 θα γίνονται οι αιτήσεις για υποτροφίες σε ξένους υπηκόους που ενδιαφέρονται να κάνουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια της Τουρκίας.

Οι υποψήφιοι για τα μεταπτυχιακά προγράμματα δεν πρέπει να έχουν γεννηθεί πριν τις 01.01.1987 ενώ για τα διδακτορικά πριν τις 01.01.1982.

Οι αιτήσεις γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες (αγγλικά)