Υποτροφίες για εκμάθηση της Αραβικής Γλώσσας για το έτος 2017

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα ανακοίνωσε δύο υποτροφίες εκμάθησης της Αραβικής Γλώσσας, από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου σε αλλοδαπούς υπηκόους για το έτος 2017.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τις αιτήσεις στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας στην Αθήνα έως τις 30 Μαΐου 2017.

Οι αιτήσεις των Ελλήνων υποψηφίων θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν με κούριερ στη διεύθυνση του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Πανεπιστημίου 6, 106 71 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα στο τηλέφωνο 210 3632824, e-mail: culceneg@otenet.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστημίου 6, 3ος όροφος.

Σχετικό αρχείο (.pdf)


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία