Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους από την Κυβέρνηση της Τουρκίας 2015-2016

Υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 που χορηγούνται από την Κυβέρνηση της Τουρκίας σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών:

α) Τρεις (3) υποτροφίες για έρευνα διάρκειας οκτώ (8) μηνών η κάθε μία.

β) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Τουρκικής γλώσσας και πολιτισμού διάρκειας δύο μηνών η κάθε μία.

Γλώσσα που απαιτείται:

-για έρευνα: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική,

-για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου: στοιχειώδης γνώση της γλώσσας της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

Για περισσότερες πληροφορίες 

 

 


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία