Υποτροφίες από την Κυβέρνηση της Τουρκίας σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Ανακοινώθηκαν οι  υποτροφίες για  μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 που χορηγούνται από τις ξένες κυβερνήσεις στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών που έχει συνάψει η Ελλάδα με τις χώρες αυτές.

Οι υποτροφίες που χορηγούνται από την Κυβέρνηση της Τουρκίας  σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 είναι:

α) Τρεις (3) υποτροφίες για έρευνα διάρκειας οκτώ (8) μηνών η κάθε μία.

β) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Τουρκικής γλώσσας και πολιτισμού διάρκειας δύο μηνών η κάθε μία.

Γλώσσα που απαιτείται: για έρευνα: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική, για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου: στοιχειώδης γνώση της γλώσσας της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την εκτύπωση της ξενόγλωσσης αίτησης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: http://digm.meb.gov.tr

 

 

 

 


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία