Ξεκινάει το Κέντρο Σπουδών Ανατολικής Μουσικής

Ένα σημαντικό για τα μουσικά δρώμενα έργο ξεκινάει τον προσεχή Οκτώβριο στη Λέσβο, στο πλαίσιο της αξιόλογης πολιτιστικής δράσης του Αναγνωστηρίου της Αγιάσου.

Πρόκειται για το Κέντρο Σπουδών Ανατολικής μουσικής που έχει ως  βασικό στόχο τη μελέτη και τη διερεύνηση του μουσικού πολιτισμού της Ανατολής (λόγιου και λαϊκού) και απευθύνεται τόσο σε ήδη ενασχολούμενους με μορφές ανατολικής  μουσικής, όσο και σε αρχάριους που θα επιθυμούσαν μια πρώτη προσέγγιση του εν λόγω μουσικού πολιτισμού. Συντονιστής και επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου είναι ο μουσικολόγος Νίκος Ανδρίκος.

Ο κύκλος  σπουδών είναι ετήσιος (Οκτώβριος-Ιούλιος) και περιλαμβάνει μουσικά σύνολα, εργαστήρια, θεωρητικές διαλέξεις, δεξιότητες οργάνων, κ.α. Παράλληλα, κατά τακτά χρονικά διαστήματα θα διοργανώνονται ειδικά σεμινάρια θεωρίας και πρακτικής της Ανατολικής μουσικής.

Η κατάταξη σε επιμέρους τμήματα θα γίνεται με κριτήριο το επίπεδο, καθώς και τον ειδικό μουσικό προσανατολισμό των συμμετεχόντων. Μετά το πέρας της  ακαδημαϊκής περιόδου θα χορηγείται στους παρακολουθήσαντες το πρόγραμμα ειδική, πιστοποιημένη από τον φορέα του Αναγνωστηρίου, βεβαίωση παρακολούθησης σπουδών.

Θα λειτουργήσουν τμήματα λαϊκής μουσικής,  λόγιας μουσικής της Ανατολής, εκκλησιαστικής μουσικής καθώς και τμήματα τραγουδιού και μουσικών δεξιοτήτων στο πολίτικο λαούτο και το σάζι.

Το Αναγνωστήριο της Αγιάσου
Το Αναγνωστήριο Αγιάσου «Η Ανάπτυξη», ιδρύθηκε στα τέλη του προηγούμενου αιώνα (1894), ως συλλογικός φορέας της προσπάθειας ορισμένων Αγιασωτών που επιδίωκαν να προωθήσουν τη γενική παιδεία, τα γράμματα και τις τέχνες, στο πλαίσιο της Αγιασώτικης κοινωνίας. Ιδρύθηκε από εμπόρους, βιοτέχνες και ανθρώπους των γραμμάτων. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, ονομαζόταν Φιλόμουσος Αδελφότης Αγιάσου «Η Ανάπτυξις», από το επόμενο όμως έτος (1895), καθιερώθηκε η ονομασία Αναγνωστήριο Αγιάσου «Η Ανάπτυξις», την οποία φέρει μέχρι και σήμερα προσαρμοσμένη στη δημοτική (Αναγνωστήριο Αγιάσου «Η Ανάπτυξη»). Ως ιδρυτής του Αναγνωστηρίου φέρεται ο Ηρακλής Νταρέλλης (οπλοποιός), στο μαγαζί του οποίου στεγάστηκε αρχικά το σωματείο, στη συνοικία «Απέσος» της Αγιάσου.

Στις μέρες μας το Αναγνωστήριο Αγιάσου «Η Ανάπτυξη» συνεχίζει την πολύτιμη πολιτιστική του δράση. Ο σύγχρονος (από το 1998) πρόεδρος Κλεάνθης Κορομηλάς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπεύθυνοι των διαφόρων τμημάτων του, επιδιώκουν μια συνέχεια που θα αξιοποιήσει τις εμπειρίες του παρελθόντος, υπό το πρίσμα των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτισμικών αναγκών.