Türkçe ve Yunanca paralel dil kursu, Selanik, 8-18/Ağustos 2012

http://www.ikariancentre.com/?page_id=5072&lang=tr

İki ülke toplumu arasındaki iletişim noksanlığı aramızdaki iletişimi zorlaştırırken, aynı zamanda da önyargı duvarının daha da yükselmesine sebep olmaktadır. ‘Öteki’ nin dilini öğrenme, sınırın diğer yakasındaki ülke insanlarıyla kişisel ilişkiler geliştimek ve her grubun diğer grup hakkındaki algısının dikkatli incelenişi ( okul, aile, arkadaşlar, ordu, basın, edebiyat ve televizyon aracılığıyla edinilen deneyimlerden kaynaklı intibaa) bahsi geçen önyargıların yıkılması ve karşılıklı saygı, sorumluluk ile ‘öteki’nin farklılıklarına karşı toleransı içeren ilişkilerin yaratımında yardımcı olabilmektedir.

Niyetimiz, şu üç alanda yapılacak çalışmaları olabildiğince teşvik etmektir: dil öğrenimi, karşılıklı iletişimin geliştirilmesi ve kişisel deneyimlerimiz sebebiyle ‘öteki’ne duyduğumuz önyargının ve sahip olduğumuz bakış açılarımızın sorgulanması…

Dersler

  • Her iki dilde de değişik seviyelerde dersler olacaktır.
    Ders saatleri: 12 Ağustos Pazar hariç her gün 16:00-19:00 arası.
  • Derslerden sonra her öğrenciler ikili veya daha büyük gruplara ayrılarak istedikleri konularda konuşarak her iki dilde pratik yapacak. Bu sürenin yarısında Türkçe yarısında Yunanca konuşulacak.
    Pratik saatleri: 12 Ağustos Pazar hariç her gün 19:30:-21:00 arası
  • Kurs kapsamında film gösterimleri, atölyeler ve akademisyenler ve her iki ülkeden ve Kıbrıs’tan aktivistler ve sanatçılarla buluşmalar düzenlenecektir. Etkinlik program web sayfasında duyurulacaktır.