Τουρκικές ταινίες στο PSAROKOKALO Χ-EDITION

Οι τουρκικές ταινίες που συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ είναι οι παρακάτω. Για το πρόγραμμα, τα άλλα τμήματα και τις παράλληλες εκδηλώσεις μπορείτε να δείτε τη σελίδα του φεστιβάλ.

ΑΣΤΟΡ, Πέμπτη 15/9, 21.30-23.30

Distant
Director: Leyla Toprak | Duration: 16:12

South Pole
Director: Emin AKPINAR | Genre: Fiction | Duration: 05:08

south_pole_poste

ΑΣΤΟΡ, Σάββατο 17/9, 19.00-21.00

Black sea
Director: Ulas Karaoglu | Duration: 21:20

Node
Director: Engin Poyraz | Genre: Fiction | Duration: 20:00

Node_poster

ΑΣΤΟΡ, Τρίτη 20/9, 19.00-21.00

Pooch
Director: Osman Yazici | Genre: Fiction | Duration: 16:27’