Το GRTR.news / Όροι χρήσης

Το GRTR.news (παλαιά διεύθυνση: GRTRnews.com) λειτουργεί από το 2003. Είναι το πρώτο ειδησεογραφικό site, που δημιουργήθηκε με αποκλειστική θεματογραφία τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. H σημαντικότερη συμβολή του στην ελληνοτουρκική ενημέρωση είναι ότι από την αρχή της λειτουργίας του,  η παρουσίαση των ειδήσεων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγεται η αποφυγή συγκρούσεων, η αλληλοκατανόηση και φιλία Ελλάδας και Τουρκίας και ο σεβασμός στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε λαού (όπως η θρησκεία, η ιστορία κ.ο.κ).

Άδεια Χρήσης

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του GRTR.news., με την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του. Για τη χρήση του περιεχομένου για εμπορικούς-κερδοσκοπικούς σκοπούς απαιτείται έγγραφη άδεια του GRTR.news.

Όροι Χρήσης

Οι απόψεις και οι ειδήσεις που παρουσιάζονται και δημοσιεύονται στο GRTR.news δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του GRTR.news, και εκφράζουν απόλυτα μόνο το συγγραφέα του κάθε κειμένου. Τα πνευματικά δικαιώματα του κάθε κειμένου παραμένουν στην κυριότητα του συντάκτη του και το site δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών κόμβων στους οποίους είναι πιθανό να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στις σελίδες του.

To GRTR.news καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του Περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον δικτυακό του τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση το GRTR.news δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται κατά συνέπεια (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού της τόπου. Το Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες παρέχονται από το GRTR.news «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το GRTR.news. Σε καμία περίπτωση το GRTR.news δεν ευθύνεται για οιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού του τόπου, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το GRTR.news καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτυακού του τόπου ή των servers του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό του τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του.

Το GRTR.news είναι ανεξάρτητος διαδικτυακός τόπος μη εμπορικού χαρακτήρα και δεν χρηματοδοτείται ή υποστηρίζεται από δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό ή άλλο φορέα.