Συνάντηση ΥΠΕΞ Αβραμόπουλου με ΥΠΕΞ Τουρκίας Davutoglu

Συνάντηση ΥΠΕΞ Αβραμόπουλου με ΥΠΕΞ Τουρκίας Davutoglu

Από Δελτίο ΝΕΤ (10/10/2012)