Συνάντηση Προέδρου Ε.Β.Ε. Πειραιώς με τη Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στη Σμύρνη

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, υποδέχθηκε στο Επιμελητήριο τη Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στη Σμύρνη, κα Αργυρώ Παπούλια. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε αναφορά στη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας και κυρίως στον εμπλουτισμό των διμερών σχέσεων σε οικονομικό-εμπορικό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας του Ε.Β.Ε.Π. με το Επιμελητήριο της Σμύρνης, με στόχο την ανταλλαγή ενημέρωσης, σε τομείς κοινού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Επίσης, ο κ. Β. Κορκίδης, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία «Τιμώμενη Χώρα», που υιοθέτησε η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα θέλοντας να αναδείξει την εμπορική δραστηριότητα και να ανταμείψει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι ξένοι επισκέπτες στη χώρα μας, καθώς προσφέρεται κάθε χρόνο σε «4 τιμώμενες χώρες» το προνόμιο 20% έκπτωσης σε συνεργαζόμενα καταστήματα. Επισημαίνεται ότι, για το 2016 στις 4 τιμώμενες χώρες συμπεριλαμβάνεται η Τουρκία και αυτό το προνόμιο θα μπορεί να διατηρηθεί σε μόνιμη βάση, για τους εκατέρωθεν επισκέπτες από τις δύο συγκεκριμένες περιοχές του Πειραιά και της Σμύρνης.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, στο ενδιάμεσο διάστημα θα προγραμματιστούν συναντήσεις των δύο προέδρων και θα δρομολογηθούν κοινές συναντήσεις των μελών των Επιμελητηρίων με τη βοήθεια της Ελληνίδας Γενικής Προξένου, κας Αργυρώ Παπούλια στη Σμύρνη.


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία