Συνάντηση για τον τουρισμό του ΟΣΕΠ στην Κωνσταντινούπολη

istanbul_1
photo: GRTRnews

 

Στις 20 και 21 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Κωνσταντινούπολη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Τουριστικής Συνεργασίας και Κοινή Συνάντηση των Ομάδων Εργασίας Τουριστικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.), στο πλαίσιο της Ρουμανικής Προεδρίας του Οργανισμού (β΄εξάμηνο 2015).

Για τη συνάντηση θα μεταβεί στη Κωνσταντινούπολη ο κ.  Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, υπαλλήλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (π. Υπ. Τουρισμού).

Τα θέματα που θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, είναι :

α) Συνεργασία των κρατών μελών για την περαιτέρω ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο γαστρονομικός, ο οινοτουρισμός, ο κινηματογραφικός, ο θαλάσσιος ο ιαματικός και ο τουρισμός υγείας και ευεξίας και ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων ανά ειδική μορφή,

β) Ενημέρωση για την πορεία του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της «Οικονομικής Ατζέντας Ο.Σ.Ε.Π.: Προς μία ενισχυμένη εταιρική συνεργασία στον Οργανισμό Ο.Σ.Ε.Π.» (ανταλλαγή απόψεων επί υφισταμένων προτάσεων, αποτίμηση πεπραγμένων για την περίοδο 2013-2015 και καθορισμός μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων για την περίοδο 2016-2018),

γ) Υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Ο.Σ.Ε.Π. και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (Π.Ο.Τ.),

δ) Συνεργασία των κρατών μελών στο πλαίσιο των θεσμικών δομών του Οργανισμού: «Κοινό Συμβούλιο Τουριστικού Μάρκετιγκ» και «Προώθηση της Περιοχής της Μαύρης Θάλασσας»,

ε) Εθνικές πολιτικές και βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών του Οργανισμού στον τομέα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης,

στ) Ταμείο Αναπτυξιακών Έργων του Οργανισμού (Project Development Fund) και Μονάδα Διαχείρισης Προγραμμάτων (Project Management Unit).

Πηγή: tornosnews.gr


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία