Στο διαδίκτυο η «Ηχώ» της Πόλης

Από τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011, η εφημερίδα ΗΧΩ της Πόλης βρίσκεται στο διαδίκτυο με σκοπό να καταστεί περισσότερο προσβάσιμη η ενημέρωση για την ομογένεια.

Η ΗΧΩ ιδρύθηκε το 1977 από τον Χαράλαμπο Ρομπόπουλο. Τα πρώτα δύο χρόνια η εφημερίδα κυκλοφορούσε εβδομαδιαία ενώ από το δεύτερο έτος τρίσεβδομαδιαία για να συνεχίσει ημερήσια από το 1982 μέχρι σήμερα.

Η διεύθυνση της εφημερίδας είναι http://www.ihotispolis.com .