Sismanoglio Megaro’da kitap tanıtımı: “Muhacirnâme. Κaramanlı Muhacirler için Şiirin Sedası”

muhacirname_book

13 Mayıs, Cuma günü, saat 19:00’da İstanbul Yunanistan Başkonsolosluğu, Sismanoglio Megaro’da, Evangelia Balta ve Aytek Soner Alpan’ın hazırladığı “Muhacirnâme Κaramanlı Muhacirler için Şiirin Sedası» kitabının tanıtımı yer alacaktır. Kitap, Semih Poroy’un çizgileri eşliğinde Türkçe ve İngilizce 25 şiir içeren İstos yayınevinin bir yayını.

Konuşmacılar: İlber Ortaylı-Semih Poroy-Ayça Baydar
Şiirler İrini Dimitriadis ve Sabri Koz tarafından okunacaktır

Muhacirnâme
Κaramanlı Muhacirler için Şiirin Sedası

Semih Poroy’un Çizgileri Eşliğinde Türkçe ve İngilizce 25 Şiir

Hazırlayanlar: Evangelia Balta ve Aytek Soner Alpan
İngilizceye Çevirenler: Aytek Soner Alpan ve David Selim Sayers
Sunuş Yazısı ve Notlar: Evangelia Balta
(istos – 2016)

Bu kitap, Nüfus Mübadelesi’nden sonra Yunanistan’da muhacirlerin anadili olan Türkçede ama Yunan harfleriyle de –yani Karamanlıca– basılan Prosfigiki Foni / Muhacir Sedası gazetesinden derlenen 25 şiir içeriyor. Bu şiirlerin her biri, modern Yunan tarihinin en can alıcı olaylarından biri olan Nüfus Mübadelesi’nin, Yunan ordusunun faciayla biten Anadolu seferinin sonunda başlayan meşakkatli sürgün sürecini tasvir ediyor. Anadolulu muhacirleri memleket ve dünya olaylarından kendi dillerinde haberdar etmek için yayımlanan Muhacir Sedası’nı 1924-27 döneminde Atina’da avukat Hariton Polatoğlu çıkarttı. Burada Türkçe çevriyazıları ve İngilizce çevirileriyle birlikte yayımlanan şiirler, Eylül 1924-Mart 1926 arasında düzensiz aralıklarla gazetede basılmıştır. Şiirlerin büyük bölümünün Mübadillerin varışını izleyen ilk yıl olan 1924’te yayımlanması da bir tesadüf değildir.  Bu şiirlerin her dizesi memleketinden sürgün edilmiş, yersiz yurtsuz kalmış, başa çıkılması güç dertlerle tek başına boğuşmak zorunda bırakılmış, trajik bir facianın serseme döndürdüğü ve yeni bir ülkede kök salma mücadelesi veren insanların çektiği ıstırapları, sıkıntıları, meşakkatleri yansıtır. Bu insanlar muhacir yaftasıyla birlikte geldikleri ve anavatanları olacak bu yeni ülkede milli, toplumsal ve siyasi hayatın bir parçası olmak için çabalamaya koyulmuşlardı. Kişisel facialar, ortak sefaleti ve kayıpları ifade eden tasvirlere indirgeniyor; üzerlerine çöken felakete yakılmış ortak bir ağıta dönüşüyordu. Şiirlerini kendi dillerinde, memleketlerinde atalarının kuşaklardır anadili olan Türkçede yazıyorlar; hemşehrileriyle paylaşmak için de kendilerini temsil eden bu gazetede bastırıyorlardı.  (Evangelia Balta)

Evangelia Balta ile Semih Poroy okurları için imzalayacak

Adres: Sismanoglio Megaro, Istiklal Caddesi No 60, 34433, Galatasaray-Beyoglu, Istanbul
Tel: +90 212 244 9335
E-posta: sismanogliomegaro@gmail.com
Web sitesi