Επιστρέφει η Γερμανία στη Τουρκία την Σφίγγα της Χαττούσα