Σχεδόν 80 εκατομμύρια ο πληθυσμός της Τουρκίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το Τουρκικό Ινστιτούτο Στατιστικής (Turkstat) ο πληθυσμός της Τουρκίας έφτασε τα 79.814.000 στο τέλος του 2016, αυξημένος κατά 1,07 εκατομμύρια από το προηγούμενο έτος.

O ανδρικός πληθυσμός φαίνεται να υπερισχύει του γυναικείου και συγκεκριμένα οι άνδρες αποτελούν το 50,2 τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού (40.040.000) ενώ οι γυναίκες το 49,8 τοις εκατό (39.770.000).

Οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, της πολυπληθέστερης πόλης, αυξήθηκαν κατά ένα τοις εκατό από το 2015, φθάνοντας τα 14,8 εκατομμύρια.

Η Άγκυρα με περισσότερα από πέντε εκατομμύρια κατοίκους έρχεται στη δεύτερη θέση και ακολουθεί η Σμύρνη, η Αττάλεια και η Προύσα.

Η λιγότερη πυκνοκατοικημένη επαρχία της Τουρκίας είναι το Τουντσελί με λίγο περισσότερους από πενήντα χιλιάδες κατοίκους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Turkstat, ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού είναι τα 31,4 έτη. Οι άνδρες με μέσο όρο ηλικίας τα 30,8 έτη είναι νεότεροι από τις γυναίκες, των οποίων ο μέσος όρος είναι τα 32. Ο μεγαλύτερος μέσος όρος ηλικίας στην Τουρκία είναι στη βόρεια Σινώπη, με 39,6 έτη.

Όσον αφορά στα άτομα σε ηλικία εργασίας (15-64), αυτά αποτελούν το 68 τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού, αριθμός αυξημένος κατά 1,6 τοις εκατό σε σχέση με το 2015.