Συνάντηση κ.Βίγκα με εθελοντικές ομάδες της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ