“Κατανοώντας την Τουρκία μέσω Στοιχείων Γλώσσας, Πολιτισμού και Κοινωνίας” – Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου προσφέρει Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης με τίτλο “ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕΣΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ…

Σε έναν σύγχρονο κόσμο που χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα και αλληλεπίδραση, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕΣΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό στην εκπαίδευση όσων μελετούν και αναλύουν την Τουρκία. Κεντρικός στόχος είναι η αποφυγή της “στατικής” μελέτης και έρευνας και η παρουσίαση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στην οποία θα συμπλέκονται: η άριστη εκμάθηση της Τουρκικής Γλώσσας, η μελέτη των κοινωνικών-πολιτικών φαινομένων και τέλος, η αναγνώριση και μελέτη τους μέσα σε κείμενα και ομιλίες. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού θα βοηθήσουν καταξιωμένοι Καθηγητές ελληνικών ΑΕΙ αλλά και εξειδικευμένοι επαγγελματίες.

  • Η εκπαίδευση θα έχει διάρκεια 410 ωρών και θα προσφερθεί δια ζώσης αλλά και μέσω της πλατφόρμας του Πανεπιστημίου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας
  • Μοριοδότηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης από Δημόσιο Πανεπιστήμιο
  • Διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος από καταξιωμένους Καθηγητές Πανεπιστημίων

αλλά και εξειδικευμένους επαγγελματίες.

ΤΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ…

στον κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως επαγγελματικής απασχόλησης, που ενδιαφέρεται είτε να συνδυάσει την απόκτηση μιας πλήρως εξειδικευμένης «εικόνας» για τη σημερινή Τουρκία με την παράλληλη εκμάθηση της Τουρκικής Γλώσσας είτε να προετοιμασθεί και να δημιουργήσει κατάλληλες βάσεις για διαγωνισμούς, εξετάσεις σε διάφορους φορείς, συμμετοχή σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα, ή για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες απευθυνθείτε στο
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Ιονίου Πανεπιστημίου – Επικοινωνία