Προσλήψεις επιτόπιου προσωπικού σε γραφεία εξωτερικού του ΕΟΤ

Ο ΕΟΤ ενέκρινε την άμεση εκκίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη 5 υπαλλήλων, ως επιτόπιο προσωπικό, στις Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού Τουρκίας (1 υπάλληλος), Σκανδιναβίας (2 υπάλληλοι) και Πολωνίας (2 υπάλληλοι) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι 2 ετών και κατά μέγιστον ετήσια συνολική επιβάρυνση για τον ΕΟΤ περίπου 130.000 ευρώ.

Στο Γραφείο του ΕΟΤ στην Τουρκία υπηρετεί, σήμερα, μόνο η Προϊστάμενη και δεν διαθέτει επιτόπιο προσωπικό.

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ, δεδομένων των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων της τουριστικής αγοράς τα τελευταία χρόνια, της ανάπτυξης ισχυρού ανταγωνισμού καθώς επίσης και των αλλαγών στον τρόπο προώθησης τουριστικών προορισμών και υλοποίησης προωθητικών δράσεων (μέσω διαδικτύου, social media κλπ), έχει καταστεί επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης ενός επιτόπιου υπαλλήλου για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου.

Περισσότερα στο Tornos News