Προκήρυξη διδακτικού προσωπικού για σεμινάρια Τουρκικής γλώσσας από την Ελληνική Αστυνομία

 

Η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε την προκήρυξη Θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, για τα σεμινάρια Αγγλικής και Τουρκικής γλώσσας της δράσης με τίτλο «Εκπαιδεύσεις προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων», στον ειδικό στόχο Σύνορα, εθνικό στόχο Κεκτημένο της Ένωσης, του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 2014-2020 – Β΄ Εκπαιδευτικό Έτος.

Τον αναγκαίο αριθμό σε διδακτικό προσωπικό (τακτικό – αναπληρωματικό), που θα διορισθεί για να διδάξει στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το χρονικό διάστημα από 24-04-2017 έως 06-06-2017, τα παρακάτω αναγραφόμενα γνωστικά αντικείμενα, με αποζημίωση που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, στα εν θέματι σεμινάρια, ως ακολούθως:

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γραμματική και Σύνταξη
Αριθμός θέσεων: Τακτικοί 1 – Αναπληρωματικοί 3
Προφορικός λόγος
Αριθμός θέσεων: Τακτικοί 1 – Αναπληρωματικοί 3
Αστυνομική Ορολογία
Αριθμός θέσεων: Τακτικοί 1 – Αναπληρωματικοί 3

Περισσότερες πληροφορίες (pdf)

 


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία