Προκήρυξη θέσεων εκπαιδευτών Τουρκικής Γλώσσας στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  στο πλαίσιο  των Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Ανάμεσα στις θέσεις είναι και θέσεις Εκπαιδευτών Τουρκικής Γλώσσας.

Προθεσµία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 07.01.2012 έως και 18.01.2013 και ώρα 15.00 (ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) .

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο (.pdf).