Περίπου χίλια ευρώ το μήνα η μέση δαπάνη των νοικοκυριών στην Τουρκία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Τουρκίας, το μηνιαίο μέσο ποσό των δαπανών των τουρκικών νοικοκυριών το 2011 ήταν 2.120 τουρκικές λίρες (περίπου 1.000 ευρώ). Το αντίστοιχο ποσό το 2010 ήταν 1.843 λίρες.

Στις αστικές περιοχές η μέση δαπάνη ήταν 2.364 λίρες και στις αγροτικές 1.547 λίρες.

Το ποσό των χρημάτων που πηγαίνει στο ενοίκιο και τις οικιακές δαπάνες μειώθηκε στο 25,8 τοις εκατό από 27,1 τοις εκατό το 2010.

Επίσης έχουν μειωθεί οι δαπάνες σε τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά στο 20,7 τοις εκατό από το  21,9 τοις εκατό που ήταν το 2010.

Μείωση παρουσίασαν και οι δαπάνες των νοικοκυριών για την υγεία και την εκπαίδευση, από το  2,1 τοις εκατό στο 1,9 τοις εκατό την ίδια περίοδο καθώς και οι δαπάνες για επικοινωνία, ψυχαγωγία και πολιτιστικές δραστηριότητες.

GRTRnews