Παρουσίαση βιβλίου: Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (1922 – 1930)