Ομιλία: «Το Βυζάντιο και οι Τούρκοι της Κεντρικής Ασίας τον 6ο αιώνα»

Η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) και το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.ΚΕ.Ν.Ε.) σας προσκαλούν στην ομιλία του Δρ. Γιώργου Καρδαρά, κύριου ερευνητή στο ΙΙΕ/ΕΙΕ με θέμα «Το Βυζάντιο και οι Τούρκοι της Κεντρικής Ασίας τον 6ο αιώνα» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Ιανουάριου 2019, ώρα 19:00 στο Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο του ΜΙΕΤ, Παναγή Σκουζέ 3, Αθήνα (πίσω από την Αγία Ειρήνη στην οδό Αιόλου).

Ο Γιώργος Καρδαράς γεννήθηκε στη Θήβα το 1973. Απόφοιτος του Κλασσικού Λυκείου Θηβών, εισήχθη το 1992 στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου πραγματοποίησε τις βασικές (1996), τις μεταπτυχιακές (2000) και διδακτορικές του του σπουδές (2007) με ειδίκευση στη Βυζαντινή Ιστορία. Από τον Οκτώβριο του 2007 είναι ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Τα ενδιαφέροντά του στρέφονται κυρίως γύρω από τους νομαδικούς λαούς κατά την ύστερη Αρχαιότητα και τους πρώιμους Σλάβους. Στο πλαίσιο της έρευνάς του, συνεργάστηκε με Πανεπιστήμια και ερευνητικά Κέντρα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ενώ παρεμφερής με τα ενδιαφέροντά του είναι και η διδακτική του δραστηριότητα στο Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών του ΙΙΕ/ΕΙΕ. Ο Γιώργος Καρδαράς είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών, όπως η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών και η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και έχει μετάσχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εκτός από τις δύο μονογραφίες του, η πρώτη για τις σχέσεις του Βυζαντίου με τους Αβάρους (ΕΙΕ/ΙΒΕ, Αθήνα 2010) και η δεύτερη για τους Άντες (ΕΙΕ/ΙΙΕ, Αθήνα 2010), το πλούσιο και πολύπλευρο επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά.

Πληροφορίες στη Γραμματεία Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.: Τηλ. 210 3626101