Ελληνοτουρκική Βιβλιοθήκη

Παράλληλα με τη στήλη μας των βιβλιοπαρουσιάσεων, σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε στο GRTRnews την Ελληνοτουρκική Βιβλιοθήκη, μια σελίδα όπου θα συγκεντρώνουμε αξιόλογα βιβλία που μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας βασικής βιβλιοθήκης – οδηγού για όσους ενδιαφέρονται για θέματα που αφορούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

ADVERT

Τα βιβλία μπορούν να είναι στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα και να καλύπτουν διάφορους τομείς, όπως γλώσσα, πολιτική, κοινωνία, λογοτεχνία, πολιτισμός, εκπαίδευση, οικονομία κ.α.

Θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε και ψηφιακά βιβλία αν υπάρχουν.

ADVERT

Μπορείτε να στέλνετε τις προτάσεις σας στο email: grtrnews@gmail.com