Διάλεξη “Geophysical Survey and Household Archaeology: Kerkenes Dağ, Turkey”

dialeksi_kerkenes_dag

Διάλεξη με θέμα Geophysical Survey and Household Archaeology: Kerkenes Dağ, Turkey θα δώσει ο καθηγητής του University of Central Florida  Dr.Scott Branting στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών.

Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, ώρα 20.00.

Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 130 και Μελισσηνού, παλιά πόλη Ρεθύμνου.

Πληροφορίες για το Kerkenes Dağ