Ημερίδα Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Συναντήσεις υποψηφίων διδακτόρων και νέων ερευνητών στο
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Από τους Φαναριώτες στα έθνη κράτη
Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, σύγχρονη Τουρκία
υπό το φως νέων ερευνών

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017 | 11:00

Πρόγραμμα Ημερίδας

11:00 | Χαιρετισμός Διευθυντή ΚΜΣ

11:10 | Παρουσίαση των συναντήσεων

11:15 – 11:45 | Μαριάννα Ρουτζάκη, Υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου: Το σημειωματάριο ενός Φαναριώτη του 18ου αιώνα. Ερευνητικοί προσανατολισμοί στο χειρόγραφο 725 της Γενναδείου Βιβλιοθήκης

11:45 – 12:15 | Μαρία Αρβανίτη, Υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ: Ο χώρος και τα πρόσωπα κατά τα επεισόδια βίας εναντίον των Ελληνορθοδόξων στην Κωνσταντινούπολη του 1821

12:15 – 12-30 | Διάλειμμα-καφές

12:30 – 13:00 | Άρτεμις Παπαθεοδώρου, Υποψήφια διδάκτωρ, St Antony’s College, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης: Ο εν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικός Σύλλογος και η οθωμανική αρχαιολογία: μία εισαγωγική προσέγγιση

13:00 – 13:30 | Συζήτηση

ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ 11, 105 58 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2103239225