Ημερίδα “Ιστορίες, χώροι και κληρονομιές στην μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Ελληνικό Κράτος”

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017
10.00 – 21.00 μερίδα
21.00 – 22.00 Συναυλία

Γαλλική Σχολή Αθηνών (Αίθουσα διαλέξεων)
Διδότου 6, Αθήνα

Το πρόγραμμα “Ιστορίες, χώροι και κληρονομιές στη μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Ελληνικό Κράτος” μελετά τις ιστορικές διαδρομές του αστικού χώρου κατά την συγκεκριμένη περίοδο. Οι ιστορίες αυτού του ριζικά μεταβαλλόμενου αστικού χώρου μελετώνται στην δι-αισθητηριακή (intersensorial) τους διάσταση, υπογραμμίζοντας τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ της υλικότητας του χώρου και των πολυδιάστατων εννοιολογήσεών του.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι αφενός η ανάπτυξη κριτικής μεθοδολογίας για τη μελέτη της αισθητηριακής ιστορίας του οθωμανικού αστικού χώρου σε μετάβαση, και αφετέρου η διερεύνηση των σύγχρονων πολιτικών της ιστορικής μνήμης όπως αυτές εκφέρονται στην ελληνική και ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα, μέσα από την εκκίνηση διαλόγου με την ευρύτερη κοινότητα του χώρου (ερευνητών, επαγγελματιών κ.ά.).

Το πρόγραμμα βασίζεται στην κριτική διεπιστημονική χρήση μεθοδολογικών εργαλείων και αναλυτικών εννοιών από τα πεδία της πολιτισμικής ιστορίας, των σπουδών αστικού χώρου (Urban Studies), της αρχαιολογίας, της εθνομουσικολογίας και της ανθρωπολογίας, σε διάλογο με τις σύγχρονες τάσεις στον ευρύτερο κλάδο των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών (Digital Humanities).

Επιστημονικοί υπεύθυνοι
Ηλίας Κολοβός Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παναγιώτης Κ. Πούλος Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / sonorCities

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Συναυλία Ottoman ritual soundscapes