Ηλεκτρονικές πληρωμές made in Turkey

troy_cards

Το δικό της αντίλογο στις ηλεκτρονικές πληρωμές εγκαινιάζει η Τουρκία τον Απρίλιο του 2016. Τη θέση των γνωστών πολυεθνικών εταιρειών εκκαθάρισης πληρωμών (VISA, Mastercard κ.λπ.) πρόκειται να πάρει το σύστημα TROY (Τροία), το οποίο έχει πίσω του το Διατραπεζικό Κέντρο Καρτών ή BKM. Σύμφωνα με δηλώσεις του Σονέρ Tζάνκο, προέδρου του BKM, η κίνηση πρόκειται να αναβαθμίσει σημαντικά τη θέση της Τουρκίας διεθνώς δίνοντας παράλληλα στην τοπική αγορά μια επιπλέον ώθηση.

Αν και οι πιστωτικές κάρτες έχουν σημαντική διείσδυση στην Τουρκία (106 εκατομμύρια από τις 164 εκατομμύρια κάρτες που είναι σε κυκλοφορία είναι πιστωτικές), ο τζίρος που γίνεται μέσω αυτών είναι μικρότερος από τον αναμενόμενο –για την ακρίβεια καλύπτει το 40% του συνόλου των συναλλαγών. Κατά τον κ. Τζάνκο, το σύστημα TROY πρόκειται να ενθαρρύνει τη χρήση των καρτών καθώς οι χρεώσεις που θα περνούν μέσα από αυτό θα είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των άλλων κέντρων εκκαθάρισης.

Το BKM είναι μια κοινή προσπάθεια 13 δημόσιων και ιδιωτικών τουρκικών τραπεζών και υπάρχει από το 1990. Στην προσπάθειά του για το νέο εθνικό σύστημα εκκαθάρισης, ανάλογο με αντίστοιχα συστήματα που είναι ήδη στη λειτουργία στη Γερμανία, τη Γαλλία ή την Ιταλία, βρήκε αρωγούς πέρα από τις τράπεζες-μέλη του την Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Τουρκίας και τον διατραπεζικό φορέα Υπηρεσία Ρύθμισης και Εποπτείας Τραπεζών.

 


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία