Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου: Σεμινάρια για τον οθωμανικό πολιτισμό και γλώσσα και τμήματα τουρκικής γλώσσας

Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου στη Θεσσαλονίκη διοργανώνει σεμινάρια με θέμα «Εισαγωγή στον Οθωμανικό Πολιτισμό και τη Γλώσσα».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα σεμινάρια θα οργανωθούν κατά μήκος δύο αξόνων. Από τη μια, θα στοχεύουν στη μελέτη της οθωμανικής γλώσσας, ενώ παράλληλα, το γλωσσικό μάθημα θα εμπλουτίζεται με στοιχεία λογοτεχνίας, ιστορίας, τέχνης, και παρουσίασης βασικών όψεων της οθωμανικής κοινωνίας. Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία της Σχολής στη διεύθυνση sbg@imxa.gr

Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Γλωσσών

Επίσης έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για τα μαθήματα γλωσσών (μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016) με έναρξη των μαθημάτων τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου. Στη Σχολή λειτουργούν τμήματα τουρκικών, ελληνικών για αλλοδαπούς, αλβανικών, αραβικών, βουλγαρικών,  κινεζικών, ρωσικών, ρουμανικών και σερβικών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.imxa.gr ή να επικοινωνούν με τη Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών καθημερινά 14:00 έως 20.00. Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο 2310-830225 και 2310 832-143 και mail: sbg@imxa.gr