Η Τουρκία στους 10 πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς στην Ευρώπη

invest-in-turkey-map

Στον 10ο πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για την εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) στην Ευρώπη για το 2014 βρίσκεται η Τουρκία, σύμφωνα μετ η διεθνή εταιρεία επενδυτικών συμβούλων Ernst & Young.

Συγκεκριμένα, η αυτοκινητοβιομηχανία στην Τουρκία έχει ηγετική θέση στην εισροή ξένων επενδύσεων, με θετική προοπτική ανάπτυξης, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, αλλά και θετική εξέλιξη των γενικότερων επενδυτικών συνθηκών.

Από το 2009 έως το 2013, η χρηματοδότηση επιχειρηματικών δράσεων και μονάδων από τις επενδύσεις FDI αυξήθηκε κατά 129%, με αποτέλεσμα οι νέες θέσεις εργασίας να αυξηθούν κατά 162%.