Η Εθνική αναβάλλει την πώληση του μεριδίου της στη Finansbank

finansbank-turkey

Την αναβολή της διαδικασίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση υφισταμένων μετοχών της Finansbank στην Τουρκία αποφάσισε ο όμιλος Εθνικής Τράπεζας, λόγω των δυσμενών συνθηκών στην κεφαλαιαγορά.

Σύμφωνα με κύκλους της Εθνικής Τράπεζας, οι σύμβουλοι έκδοσης από τις επαφές που είχαν με επενδυτές διαπίστωσαν ότι οι προσφορές δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις της Εθνικής. Ετσι η διοίκηση του ομίλου σε συνεργασία με τη διοίκηση της Finansbank αποφάσισαν να αναβάλουν τη διαδικασία, αναμένοντας τη βελτίωση των συνθηκών στην τουρκική αγορά το επόμενο διάστημα. Η Εθνική θα εξετάσει τη σκοπιμότητα να επαναλάβει το εγχείρημα στο δεύτερο τρίμηνο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, θα διέθετε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών σε επενδυτές, μετοχές που αντιστοιχούν στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank και παράλληλα η Εθνική θα διέθετε σε επενδυτές υφιστάμενες μετοχές της τουρκικής τράπεζας που βρίσκονται στην κατοχή της και οι οποίες θα αντιστοιχούσαν μέχρι το 6,9% των μετοχών της Finansbank.

Με την αύξηση κεφαλαίου η Finansbank επιτύγχανε μέση ετήσια αύξηση των δανείων της τουλάχιστον κατά 20%, απόδοση μέσων ιδίων κεφαλαίων και απόδοση μέσου ενεργητικού 15% και 1,8% αντίστοιχα, και, να διατηρήσει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με στόχο δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 (σύμφωνα με τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ) σε τουλάχιστον 12%. Παράλληλα η ETE με τη συγκεκριμένη συναλλαγή επίσης αναμένει να ενισχύσει τα κεφάλαιά της, αντλώντας ταυτόχρονα σημαντική ρευστότητα. Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα άμεσα και έμμεσα ελέγχει το 99,81% της τουρκικής τράπεζας. Η μετοχή της Finansbank στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης διαπραγματεύεται στο επίπεδο των 2,9 λιρών Τουρκίας, ενώ η κεφαλαιοποίησή της διαμορφώνεται στα 3,1 δισ. δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και δημιουργεί ερωτήματα για την υλοποίηση των ενεργειών για την κεφαλαιακή ενίσχυση του ομίλου. Σημειώνεται ότι εμπλοκή έχει σημειωθεί και στο ζήτημα της αξιοποίησης του Αστέρα Βουλιαγμένης, διαδικασία που εφόσον ολοκληρωνόταν θα είχε θετική επίδραση στην κεφαλαιακή βάση της Εθνικής Τράπεζας. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν έχουν ασκηθεί πιέσεις στη διοίκηση να προχωρήσει στην πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της τουρκικής τράπεζας, κάτι όμως που έχει προκαλέσει την αντίδραση της ΕΤΕ. Κύκλοι της ΕΤΕ αναφέρουν ότι η αναβολή της αύξησης και διάθεσης των μετοχών δεν αλλάζει τον σχεδιασμό και υπενθυμίζουν ότι η τράπεζα δεν έχει καμία άμεση πίεση να ολοκληρώσει άμεσα την κίνηση. Σε ό,τι αφορά την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών σημειώνουν ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και υπενθυμίζουν ότι το σχέδιο έχει εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) και το οποίο προβλέπει ότι Εθνική Τράπεζα θα διατηρήσει την πλειοψηφία των μετοχών της Finansbank.

Σημειώνεται ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά αρνητικές και για τις ελληνικές τράπεζες, με τους ξένους επενδυτές να ρευστοποιούν μαζικά τραπεζικές μετοχές εξαιτίας της πολιτικοοικονομικής αβεβαιότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χρηματιστηριακή αξία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική, Alpha, Πειραιώς, Eurobank) διαμορφώνεται σήμερα στα 11 δισ. ευρώ έναντι 43 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Πηγή: kathimerini.gr/ Γιάννης Παπαδογιάννης


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία