Η Ellinair προσλαμβάνει αεροσυνοδούς και στελέχη

ellinair-personel

Position: Cabin Crew (Ιπτάμενο προσωπικό θαλάμου επιβατών)

Απαραίτητα Προσόντα:

■ Ελάχιστο απαιτούμενο σωματικό ύψος 160 εκ.
■ Καλή ικανότητα κολύμβησης
■ Γενική κατάσταση υγείας και διάπλασης σώματος κατάλληλες, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εργασίας του πληρώματος και το χειρισμό όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού των αεροσκαφών.
■ Ευχάριστη προσωπικότητα με φυσική ικανότητα προσφοράς υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Θετικό πνεύμα αντιμετώπισης της εργασίας και των τυχόν προβλημάτων, με ομαδικότητα και σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
■ Άριστη γνώση προφορικού και γραπτού λόγου στις εξής γλώσσες:
– Ελληνικά
– Αγγλικά

Ακαδημαική Εκπαίδευση:

■ Απόφοιτος τουλάχιστον λυκείου ή ισοτίμου σχολείου.
■ Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής, γνώση άλλων γλωσσών (π.χ Ιταλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ρώσικα, Πολωνικά κ.λ.π) καθώς και πρόσθετες ικανότητες και δεξιότητες θα προσμετρηθούν.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε στο e-mail: hr@ellinair.com

 

  • Required Position: Part 145 Manager

Academic qualification:

■ EASA PART-66 B1 or C license

■ AVRO RJ or A 320 FAMILY type rating endorsement

■ Knowledge of EASA part 145/ part M and Quality management system.

Experience:
At least 3 years experience in relevant position

Location:
Thessaloniki, International Airport “Makedonia”

Πληροφορίες-ηλεκτρονικές αιτήσεις