Εξετάσεις Πιστοποίησης της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας και Σεμινάριο Καθηγητών Τουρκικής Γλώσσας

Εξετάσεις Πιστοποίησης της Τουρκικής ως ξένης γλώσσας

Αθήνα:  25 και 26 Ιουνίου 2016
Θεσσαλονίκη: 2 και 3 Ιουλίου 2016

Επίσης το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Speak σε συνεργασία με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών PERUGIA-Τίνα Ζωγοπούλου και το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης – İstanbul Üniversitesi θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 10 Απριλίου σεμινάριο καθηγητών για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας και τις εξετάσεις του İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi.

Στο σεμινάριο θα μιλήσουν:

Ο Yrd.Doç.Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz (İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Başkanı), η κα Ζeynep Albayrak υπεύθυνη του τμήματος τουρκικής γλώσσας του κέντρου Perugia, η κα Ζωγοπούλου και η κα Γερμανού.

Το σεμινάριο απευθύνεται ΜΟΝΟ σε καθηγητές Τουρκικών.
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

(για τις εξετάσεις και το σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη απευθυνθείτε στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών SPEAK)

Εξετάσεις - Σεμινάριο

Περισσότερες πληροφορίες


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία