Εξετάσεις Πιστοποίησης της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας Ιούνιος-Ιούλιος 2017

Εξετάσεις Πιστοποίησης της Τουρκικής ως ξένης γλώσσας του İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi.

Αθήνα: Παρασκευή 30 Ιουνίου, Σάββατο 1 Ιουλίου, Κυριακή 2 Ιουλίου 2017
Θεσσαλονίκη: Σάββατο 10 Ιουνίου 2017

Υποβολή αιτήσεων
Αθήνα: 19 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2017
Θεσσαλονίκη: 20 Μαρτίου – 12 Μαΐου 2017

Για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη απευθυνθείτε στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών SPEAK

PERUGIA – ΤΙΝΑ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
Σόλωνος 116 & Λόντου 8, Αθήνα
τηλ.: 210 3803193 – 210 3816559
email: info@perugia.edu.gr


Ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη


Ξενοδοχεία στη Σμύρνη


Ξενοδοχεία στην Καππαδοκία