Εξετάσεις Πιστοποίησης της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας Ιανουαρίου 2021

 

Οι εξετάσεις πιστοποίησης της Τουρκικής ως ξένης γλώσσας του İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi θα πραγματοποιηθούν online το Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

 

Πληροφορίες στη σελίδα

Στο πλαίσιο των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο για καθηγητές