Εξετάσεις Πιστοποίησης της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019

Εξετάσεις Πιστοποίησης της Τουρκικής ως ξένης γλώσσας του İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi.