Επιστημονική συνάντηση με συμμετοχή Τούρκων αρχαιολόγων

skylitzes

ΑΜΟΡΙΟΝ: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Αθήνα, 25-26 Νοεμβρίου 2016,
Χώρος: Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134, Θησείο

Οργάνωση: Νίκος Τσιβίκης, Πρόγραμμα Αστικής Αρχαιολογίας Αμορίου,
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)/Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)
με την υποστήριξη του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Η πόλη του Αμορίου, που εντοπίζεται στα υψίπεδα της κεντρικής Μικράς Ασίας στην ευρύτερη περιοχή της Φρυγίας, αποτελεί πεδίο ανασκαφών και συστηματικής έρευνας για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες. Αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας είναι η παραγωγή ενός σημαντικού αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και μιας ειδικής σειράς δημοσιεύσεων αφιερωμένης στο Αμόριο, που ονομάζεται Amorium Reports αριθμώντας ήδη πέντε τόμους, με παράλληλη φροντίδα για εκλαϊκευτικούς αρχαιολογικούς οδηγούς. Ο αντίκτυπος της ανασκαφής του Αμορίου έχει επηρεάσει σημαντικά τη σύγχρονη αρχαιολογική προσέγγιση σχετικά με τις πόλεις της Πρώιμης και κυρίως της Μέσης Βυζαντινής περιόδου.

Το Αμόριο έχει αποτελέσει για πολλά χρόνια πρόσφορο πεδίο διεθνών συνεργασιών, και υπό αυτή την έννοια συνεχίζει να φέρνει σε επαφή επιστήμονες από την Τουρκία με συναδέλφους τους από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και από την Ελλάδα. Πολλά από τα ιστορικά μας ερωτήματα βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, αναζητώντας πειστικές απαντήσεις μέσα από τη συνέχιση των ανασκαφών και των νέων ερευνών. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή καινοτόμων αρχαιολογικών μεθόδων και σύγχρονων προσεγγίσεων (π.χ. γεωφυσική έρευνα, δορυφορικές επισκοπήσεις, μοντελοποίηση LIDAR) καθιστούν το πρόγραμμα του Αμορίου ως ένα από τα πρωτοπόρα στον τομέα της Βυζαντινής Αρχαιολογίας.

Σκοπός αυτού του εργαστηρίου μελέτης είναι να φέρει κοντά τα μέλη της ερευνητικής ομάδας των ανασκαφών του Αμορίου ώστε να παρουσιάσουν τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα των ερευνών τους. Ταυτόχρονα, φιλοδοξεί να προωθήσει τον διάλογο και με άλλους μελετητές του Βυζαντίου που αντιμετωπίζουν παρόμοια ιστοριογραφικά και αρχαιολογικά ερωτήματα. Στο κέντρο μιας τέτοιας συζήτησης τίθενται οι προκλήσεις της βυζαντινής ιστορικής αρχαιολογίας αλλά και η καλύτερη κατανόηση της περιόδου μεταξύ του 7ου και του 11ου αι. Ξεχωρίζει το ερώτημα της εξέλιξη της βυζαντινής πολεοδομίας με το σχηματισμό «νέων» ή ανανεωμένων αστικών κέντρων που λειτούργησαν ως επαρχιακές πρωτεύουσες και σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσαν τον πηρύνα του νέου θεματικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, στην διάρκειας δυο ημερών θεματική επιστημονική συνάντηση θα εξεταστούν ερωτήματα σχετικά με τον υλικό πολιτισμό, την αρχιτεκτονική, την αρχαιολογία του τοπίου, τις ιστορικές πηγές και πολλά άλλα που αφορούν τις πόλεις της Μέσης Βυζαντινής περιόδου.

Όλες οι παρουσιάσεις και συζητήσεις της συνάντησης θα είναι στα Aγγλικά.

PROGRAM

FRIDAY, NOVEMBER 25

 10.00 – Welcoming address: Christos Hadjiosif and Nikos Tsivikis (Institute of Mediterranean Studies, Rethymno)

 10.30-12.00

Session 1 – New Perspectives of Amorium Archaeology

Chair: Chris Lightfoot (Metropolitan Museum of Art, New York)

 10.30-10.50 Zeliha Gökalp-Demirel (Anadolu University, Eskişehir)
The future and challenges of the Amorium Excavation Project

10.50-11.10 Jamieson Donati, Tuna Kalayci, Apostolos Sarris and Nikos Tsivikis
(Institute of Mediterranean Studies, Rethymno)

The IMS/FORTH Amorium Urban Archaeology Project: first results

11.10-11.30 Kostas Roussos (Institute of Mediterranean Studies, Rethymno)
Tracing landscape dynamics in the vicinity of Amorium

11.30-12.00 Discussion

12.00-12.30 Coffee break

12.30-14.00

Session 2 – Material Studies at Amorium

Chair: Platon Petridis (University of Athens)

12.30-12.50 Beate Böhlendorf-Arslan (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz)
The Middle Byzantine pottery workshop of Amorium

12.50-13.10 Petra Linscheid (University of Bonn)
Middle Byzantine Amorium: the evidence of the textiles

13.10-13.30 Chris Lightfoot (Metropolitan Museum of Art, New York)
Epigraphy at Amorium

13.30-14.00 Discussion

LUNCH BREAK

16.30-18.00

Session 3 – Reconstructing the History of Amorium

Chair: Tonia Kiousopoulou (University of Crete, Rethymno)

16.30-16.50 Thanasis Sotiriou (University of Crete, Rethymno)
A corpus of the Greek sources on Amorium: a first assessment

16.50-17.10 Olga Karagiorgou (Academy of Athens)
The correspondents of Amorium

17.10-17.30 Marie-France Auzépy (Université Paris VIII)
Iconoclasm in the hagiographic dossier of the 42 Martyrs of Amorium

17.30-18.00 Discussion

18.00-18.30 Coffee break

18.30-20.00

Session 4 – Amorium on the Arab-Byzantine Frontier

Chair: Zeliha Gökalp-Demirel (Anadolu University, Eskişehir)

18.30-18.50 Yannis Stouraitis (Academy of Sciences, Vienna)
Inverting the image of defeat: the fall of Amorium in Byzantine historical memory

18.50-19.10 Hesham M. Hassan (Hellenic American University, Athens)
Amorium in Arab-Byzantine sources: a comparative study

19.10-19.30 Koray Durak (Bogazici University, Istanbul)
Amorium and Byzantine cities in the early medieval Islamic sources

19.30-20.00  Discussion

END OF WORKSHOP’S FIRST DAY

SATURDAY, NOVEMBER 26

10.00-11.30

Session 5 – Excavating Architecture at Amorium

Chair: Stavros Mamaloukos (University of Patras)

10.00-10.20 Nikos Tsivikis (Institute of Mediterranean Studies, Rethymno)
Excavations in the Large Building at Amorium

10.20-10.40 Eric Ivison (College of Staten Island / CUNY, New York)
The Lower City Church Complex at Amorium during the Byzantine Early Mediaeval Period (7th–9th centuries)

10.40-11.00 Hasan Yılmazyaşar (Anadolu University, Eskişehir)
The Acropolis fortifications and the donjon of Amorium

11.00-11.30  Discussion

11.30-12.00 Coffee break

12.00-13.30

Session 6 – Buildings and People in a Thematic Capital

Chair: Beate Böhlendorf-Arslan (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz)

12.00-12.20 Ceren Erel (Hacettepe University, Ankara)
Excavations in the Upper City Church at Amorium

12.20-12.40 Oğuz Kocyigit (Onsekiz Mart University, Çanakkale)
The Byzantine baths in the Enclosure at Amorium and other Byzantine baths in Central Anatolia

12.40-13.00 F. Arzu Demirel (Mehmet Akif Ersoy University, Burdur)
The people of Amorium: anthropological analysis of the human skeletal remains

13.00-13.30  Discussion

LUNCH BREAK

16.00-17.30

Session 7 – Byzantine Provincial Capitals on the Insular Frontier

Chair: Helen Saradi (University of the Peloponnese, Kalamata)

16.00-16.20 Enrico Zanini (University of Siena)
Gortyn in Crete: the urban trajectory of an Early Byzantine provincial capital (archaeological indicators for a changing urban reality)

16.20-16.40 Elisabetta Giorgi (University of Siena)
Water supply in a changing Mediterranean city: the transformation of Gortyn water system in Early Byzantine times

16.40-17.00 Luca Zavagno (Bilkent University, Ankara), Nikolas Bakirtzis (The Cyprus Institute, Nicosia)
When a capital went missing: the changing urban and military landscape of medieval Cyprus

17.00-17.30  Discussion

17.30-18.00 Coffee break

18.00-19.30

Session 8 – Byzantine Provincial Capitals on the Western Frontier

Chair: Olga Karagiorgou (Academy of Athens)

18.00-18.20 Paul Arthur (University of Salento)
‘Capitals’ of Byzantine southern Italy: Syracuse, Naples, Otranto and Bari

18.20-18.40 Demetris Athanasoulis (Ministry of Culture, Ephorate of Antiquities of Cyclades)
Corinth: the evolution from a provincial to a thematic capital (Hellas and Peloponnese)

18.40-19.00 Vujadin Ivanišević and Ivan Bugarski (Institute of Archaeology, Belgrade)
Morava and the problem of Byzantine thematic capitals on the Balkan frontier

 19.00-19.30  Discussion

 19.30 – Concluding remarks: Eric Ivison (College of Staten Island / CUNY, New York), Platon Petridis (University of Athens) and Enrico Zanini (University of Siena) 

 END OF WORKSHOP

For any additional information please contact:

Nikos Tsivikis, email: ntsivikis@ims.forth.gr

Facebook event page