Ελληνοτουρκική συνάντηση για συνεργασία και επενδύσεις σε λιμένες κρουαζιέρας

Με το διευθύνοντα σύμβουλο της Global Investments κ. Saygin Narin, το γενικό γιευθυντή της Ege Ports κ. Aziz Gungor και στελέχη της Global συναντήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ ΑΕ κ. Γιώργος Ανωμερίτης, για θέματα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις των λιμένων κρουαζιέρας Ελλάδας και Τουρκίας.

Σημειώνεται ότι η Ege Ports αποτελεί τη διαχειρίστρια εταιρεία του λιμένα του Κουσάντασι, με μετοχική συμμετοχή της Royal Caribbean και της Global Investments.

Η ελληνική πλευρά (ο κ. Ανωμερίτης, ο γενικός διευθυντής του ΟΛΠ ΑΕ κ. Σταύρος Χατζάκος, και ο προϊστάμενος Στρατηγικού Σχεδιασμού κ. Αθ. Καρλής) παρουσίασε το επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΠ ΑΕ (ξενοδοχείο 5 αστέρων, θεματικά πάρκα, επέκταση και ανωδομές λιμένος κρουαζιέρας) καθώς και τις ανάγκες και δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς της λιμενικής βιομηχανίας.

Και οι δύο πλευρές αποδέχθηκαν τη συνέχιση της συνεργασίας τους με ανταλλαγή πληροφοριών και ενδιαφερόντων, οι οποίες θα μπορούσαν να λάβουν μορφές γενικότερων συνεργασιών μετά την ολοκλήρωση των μελετών για το εθνικό λιμενικό σύστημα.

Σημειώνεται ότι με συμβάσεις παραχώρησης εκτελούνται ή βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία τέσσερα έργα στο λιμάνι του ΟΛΠ ΑΕ.