Ελληνοτουρκική εκπαιδευτική συνεργασία στα Τρίκαλα

Μια ακόμη ελληνοτουρκική προσέγγιση σημειώθηκε στα Τρίκαλα. Αυτή τη φορά, με αφορμή την επίσκεψη 15 Τούρκων εκπαιδευτών ενηλίκων από το Κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης, που επί μία εβδομάδα ήταν στη θεσσαλική πόλη.

ADVERT

Οι εκπαιδευτές από την Τουρκία εκπαιδεύονται από τα στελέχη του ΑΚΕΘ (Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας) για ζητήματα e-learning και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο δράσης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus plus, με τίτλο Improving E-Learning Training Competencies of Adult Education Teachers – Βελτιώνοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, σε απλή μετάφραση).

Ευρισκόμενοι στα Τρίκαλα επισκέφθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα τον Δήμαρχο Τρικκαίων. Ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε τη σημαντικότητα της ενίσχυσης της φιλίας των δύο λαών. Αναφέρθηκε στις δράσεις που γίνονται στην πόλη του Ασκληπιού, στην καινοτομία, στο Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό, στον Μύλο των Ξωτικών.

ADVERT

Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς ήταν η έκδοση τουριστικού οδηγού στα τουρκικά, καθώς τουριστικοί πράκτορες από τη γειτονική χώρα έχουν ήδη επιδείξει ενδιαφέρον για το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο των Χριστουγέννων στην Ελλάδα. Στον κ. Παπαστεργίου έγιναν ερωτήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα στον Δήμο Τρικκαίων και για τις δράσεις του Δήμου, ενώ η κ. Δήμα, αντιδήμαρχος επί των Δημοσίων Σχέσεων είχε καλωσορίσει τους επισκέπτες, στους οποίους δόθηκαν αναμνηστικά από τον Δήμο.