Ελληνο–Τουρκικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στη Σμύρνη

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) υπό το συντονισμό του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα και την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου Σμύρνης συνδιοργανώνει Τουρκο-Eλληνικό Επιχειρηματικό Φόρουμ και Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις στις 21 – 22 Οκτωβρίου 2013.

Οργανωτικοί πυλώνες από τουρκικής πλευράς είναι το Εμπορικό Επιμελητήριο Σμύρνης με τη σύμπραξη της Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών Αιγαίου (ESIAD).

Το εν λόγω Φόρουμ θα εστιαστεί κυρίως στους τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, τουρισμού, κατασκευών και δομικών υλικών, αλλά και σε οποιοσδήποτε άλλους κλάδους  θα παρουσιαστεί ειδικό ενδιαφέρον από ελληνικής ή τουρκικής πλευράς.

Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι η αύξηση του διμερούς εμπορίου, η προώθηση επενδυτικής συνεργασίας σε Ελλάδα ή Τουρκία, καθώς και η διερεύνηση δυνατοτήτων για κοινές εμπορικές ή επενδυτικές συνεργασίες σε τρίτες χώρες.

Το προσωρινό πρόγραμμα του επιχειρηματικού Φόρουμ είναι το ακόλουθο:

Δευτέρα, 21  Οκτωβρίου 2013

  9:30 – 10:00 ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ (registration)
10:00 – 12:00 ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ( ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ)
12:00 – 12:30 COFFEE BREAK
12:30 – 17:30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ (B2B) ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ
20:15 GALA DINNER

 

Τρίτη, 22  Οκτωβρίου 2013

10:.00 – 13:00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ (B2B) ΣΥΝΑΝΤHΣΕΙΣ