Έφεσος

Το αρχαίο ελληνικό θέατρο στην Εφεσο όπου θα φιλοξενηθεί αύριο η ελληνική παράσταση