Δωρεάν εισαγωγικά μαθήματα στην οθωμανική γλώσσα και παλαιογραφία

Ετήσιος κύκλος (Οκτώβριος 2012-Μάιος 2013, 3 ώρες ανά εβδομάδα) εισαγωγικών μαθημάτων στην οθωμανική γλώσσα και παλαιογραφία.

Διάρκεια: Οκτώβριος 2012-Μάιος 2013.

Έναρξη: Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου, ώρες 18:00-21:00.

Αίθουσα: Μικρή Αίθουσα Σεμιναρίων, ισόγειο.

Ο κύκλος μαθημάτων διεξάγεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635.
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν.

Διευθύντρια Προγράμματος: Ευαγγελία Μπαλτά
Διδάσκων: Δημήτρης Λούπης

Επικοινωνία: dimlou@yahoo.com