Μειώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στην Τουρκία αυξήθηκαν οι τουρκικές στην Ελλάδα

turkey_greece_flags

Μειώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στην Τουρκία σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Άγκυρας για τον Απρίλιο του 2015.  Συγκεκριμένα, αναφορικά με το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Τουρκίας σημειώνεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές που καταγράφηκαν το Απρίλιο έφτασαν, σύμφωνα με το Τουρκικό Ινστιτούτο Στατιστικής, τα 134,9 εκατ.ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 30% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (που ήταν 192,9 εκατ.ευρώ), ενώ οι τουρκικές εξαγωγές στην Ελλάδα κατά τον Απρίλιο 2015 αυξήθηκαν κατά 8%, φτάνοντας σε 105 εκατ.ευρώ από 97 εκατ.ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Συνολικά το α΄τετράμηνο 2015, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 721,7 εκατ.ευρώ, μειωμένες κατά 9,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περυσινής χρονιάς. Οι τουρκικές εξαγωγές προς την Ελλάδα τους τέσσερις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 373,4 εκατ.ευρώ, αυξημένες κατά 1% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2014. Το εμπορικό πλεόνασμα υπέρ της Ελλάδας από 367 εκατ.ευρώ που ήταν το α΄τρίμηνο το 2014, μειώθηκε σε 347,6 εκατ.ευρώ, καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 5%.

Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών προς την Τουρκία κατά το μήνα Απρίλιο κατέχουν τα πετρελαιοειδή (69 εκατ. ευρώ, μερίδιο 51,1% επί των συνολικών μας εξαγωγών προς Τουρκία, σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες του 2015 και του 2014). Η πτώση, επομένως, των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πτώση των πετρελαιοειδών. Ακολουθούν τα πλαστικά (15,4 εκατ.ευρώ), το αλουμίνιο και τεχνουργήματα αυτού (9,9 εκατ.ευρώ), το βαμβάκι (8,8 εκατ.ευρώ), ο χαλκός και τεχνουργήματα αυτού (4,5 εκατ.ευρώ), οι λέβητες, τα μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός (4,3 εκατ.ευρώ), τα λιπάσματα (2,5 εκατ.ευρώ) και χαρτί (2,3 εκατ.ευρώ).