Διαγωνισμός συγγραφής κειμένων για φοιτητές και ερευνητές με θέμα τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

Το πρόγραμμα VIADUCT διοργανώνει διαγωνισμό συγγραφής κειμένων πολιτικής για νέους ερευνητές με θέμα τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, προσφέροντάς τους την δυνατότητα να δημοσιεύσουν την έρευνά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της VIADUCT.

Το ανώτατο όριο λέξεων είναι περίπου στις 2.500 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα, και θα πρέπει να υποβληθούν στην Christine Neuhold (c.neuhold@maastrichtuniversity.nlμέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες

Παράλληλα το ίδιο πρόγραμμα διοργανώνει διαγωνισμό συγγραφής άρθρου για φοιτητές στο θέμα των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και έτσι θα προσφέρει στους φοιτητές ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία με ακαδημαϊκές εκδόσεις.
Περισσότερες πληροφορίες (αρχείο pdf)

Προθεσμία υποβολής: 15 Δεκεμβρίου 2018

 

Πηγή: ΕΛΙΑΜΕΠ