Διαγωνισμός Ηνωμένων Εθνών για την πρόσληψη και Ελλήνων υπαλλήλων

Στις 5 Δεκεμβρίου 2012 θα διεξαχθεί στην Αθήνα εθνικός διαγωνισμός για τη στελέχωση της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών και με Έλληνες πολίτες ηλικίας έως και 32 ετών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει από τις 13 Ιουλίου έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2012, μόνον ηλεκτρονικά και μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του ΟΗΕ (http://careers.un.org). Οι απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων, θέματα των εξετάσεων παρελθόντων ετών καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την εξής ενότητα της ανωτέρω ιστοσελίδας  http://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η ανακοίνωση των επιτυχόντων προγραμματίζεται για τον Ιούνιο 2013.