ΕΟΤ: 70.000 ευρώ για προβολή στην Τουρκία

ΕΟΤ: 70.000 ευρώ για προβολή στην Τουρκία

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ενέκρινε το πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής συνολικού ύψους 70.000 ευρώ στη Τουρκία. Το πρόγραμμα αναλύεται ως εξής…